News & Thoughts

Contact Us

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Little Flower School
Email us: principal@lfssurat.com
               lfssurat@yahoo.in
               lfssurat@gmail.com

View Little Flower School in a larger map

English Medium Rankers
in Activity Year 2011-12

Thakar Sanskriti Nur. A Gorma
Katrodiya Akash Sr. A Kesariya
Vaghasiya Yash 2 A Kesariya
Bhargav Krishna 3 B Kesariya
Maheta Vishnu 4 A Kesariya
Limbani Ridhdhi 8 A Gorma

Primary School Rankers
in Activity Year 2011-12

Hingu Rajvi Sr. D Mahendi
Goyani Jency 3-D Mahendi
Parmar Zeel Jr. B Vesh Bhusha
Shiroya Khushi 4-A Vesh Bhusha
Tejani Yashvi 3-D Kesh Gumfan

Secondary School Rankers
in Activity Year 2011-12

Gohil Gopi 7-C Gorma Song
Goyani Rajvi 9-C Nail Art
Kanani Nikunj 7-A 1 Minute Comp

SSC & HSC Rankers
Year 2010-11

Kheni Nikhil SSC 91.00 %
Patel Roshani SSC 88.57 %
Viradiya Piyush SSC 88.57 %
Ramani Varsha HSC 82.00 %
Parmar Hetal HSC 81.00 %
Polara Yogesh HSC 79.00 %